Erzincan Ceza İnfaz Kurumu Sayaç Otomasyonu

İdare: Adalet Bakanlığı

Devreye Alma: Ekim 2014

Ceza infaz kurumundaki tüm sıcak su ve soğuk sayaçları Otomasyon Sistemi üzerinden izlenebilir ve kumanda edilebilir. Ayrıca tüm sayaçlarının tüketimleri raporlanmaktadır. Aşırı tüketimde otomatik kesme sistemi devreye girmektedir.